sreda, 30 septembar 2015 11:44

Predavanje "Ekonomija zajedništva o Fokularima

Na redovnom sastanku RC Sombor od utorka, 29. septembra 2015 godine, članovi kluba i gosti su imali priliku da čuju originalno predavanje na temu EKONOMIJA ZAJEDNIŠTVA o Fokularima u Kuli i Svetskoj organizaciji Fokulina. Predavači su bili Janko Katona, privatni privrednik, izvršni direktor Karitasa za Vojvodinu i koordinator Fokulara u Vojvodini iz Kule i Slavko Rac, takođe privatni preduzetnik, predsednik Nacionalnog saveta Rusina i poslanik u Pokrajinskoj skupštini iz Ruskog Krstura, članovi ove organizacije.

Svetski pokret Fokulara ili Marijin pokret je sadržan u principu „Poštuj sebe i sve druge” iznikao iz Svetog pisma i poruke „..da svi budu jedno...” , te činjenice da se „ne plaća sve jer se puno toga besplatno dobija”. Sedište mu je u Rimu. Polazi od činjenice da ljudi mogu biti zadovoljni i srećni samo ako doprinose priverdi odnosno ekonomiji te radom steknu ekonomsku slobodu. Talntovani i hrabri pojedinci koji pokrenu bilo kakav posao, imaju obavezu da okupe oko sebe slabije i pruže im šansu da takođe privređuju i pri tom uživaju u rezultatima rada onoliko, koliko sami doprinesu.

Radeći zajedno i osećajući firmu u kojoj rade svojom, mogu da steknu ekonomsku i duhovnu sigurnost. Na primeru lične ekonomije zajedništva, prisutni su imali jedinstvenu priliku da čuju potpuno drugačije poslovanje jedne privatne firme u odnosu na komitente, klijente i radnike, drugačiju raspodelu profita između vlasnika i zaposlenih, da čuju o beskamatnim kreditima koje firma daje svojim kupcima, o poimanju sveta i odnosa prema ljudima, o stilu života koji podrazumeva skromnost, zadovoljstvo u davanju i činjenju kao i o pružanju šansi ljudima da budu dobri i da prenose radost života.