utorak, 11 februar 2014 17:15

Konferencija zone 20B

U Sofiji, Bugarska, u hotelu Moskva, od 14 do 16 februara 2014. održana je konferencija Rotary Internationala Zone 20 B koja obuhvata zemlje od Ujedinjenih Emirata, preko Pakistana, Sudana, Turske, Balkanskih zemalja , Austrije do Nemačke. Domaćin konferencije je bio Distrikt 2482- Bugarska, a organizator svi Rotari klubovi (9) Sofije. Konferenciji su prisustvovali direktor Zone 20B, gdin Gideon M. Peiper, guverneri, koordinatori, asistenti i članovi Rotary Distrikta (više od 150) iz ovih zemalja.

Tema ove konferencije je bila PODIZANJE SVESTI, MOTIVACIJA, KREATIVNOST. Na konferenciji su prezentirani projekti različitih distrikta, pretendenti za Global Grant Rotary Fondation koji u proseku iznosi od 30.000 do 50.000 i više EUR.

Projekat o Poribljavanju Velikog Bačkog Kanala koji 10 godina, unutar dva 5 godišnja ciklusa, u kontinuitetu sprovodi Rotary klub Sombor, na ovoj konferenciji je promovisala Dr Liljana Sokolova, član RK Sombor i savetnik guvernera Rotary Distrikta 2483- Srbija Crna Gora za vodu i ekologiju. Projekat je zaintrigirao učesnike konferencije po originalnosti i aktuelnosti teme, te benefitima koji iz toga proizlaze. Aktivnosti poribljavanja kod nas i u svetu su rezultovali uzgojem ribe u mrestilištima i oslobađanjem iste u reke, jezera ili okeane, u komercijalne i rekreativne svrhe, ali i sa namerom da se poveća populacija ugroženih riba i očuvaju površinske vode.

Namera Rotari kluba Sombor i Distrikta Srbija Crna gora je da akcija Poribljavanja preraste u centar za uzgoj mlađi autohtonih vrsta koji bi našli svoje svetsko tržište, a da se propratne konferencije na temu voda unaprede u Internacionalni simpozijum o upravljanju vodenim ekosistemom.

Namera RK Sombor je da ovim projektom konkuriše za Global Rotari grant.