Rotari klub Sombor i Rotari klub Novi Sad su iskoristili priliku da sa kućom D2 Media provedu dve Rotari akcije. Dragan Dabić, direktor D2 Medie, je posle razgovora sa Viktorinom Kerhani, Mihajlom Stojkovom i Sonjom Romić-Švec, odlučio da preferirana organizacija u aktivnostima bude Rotari. Viktorina Kerhani je okupila Rotarakt klubove iz Novog Sada, Zrenjanina i Sremske Mitrovice. Darko…
Viktorina Kerhani i Sonja Romić-Švec su danas u Sigurnoj kući u Somboru bile sa "Volonterima za inkluziju". Kamp deset volontera iz Nemačke, Španije, Portugala, Japana i Srbije će zajedno provesti dve nedelje, okrečiti, oslikati ogradu i urediti dvorište Sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja. Tamara Savović, voditeljica Sigurne kuće, pozdravila je Palimira Tota, podsekretara pokrajinskog Sekretarijata za socijalnu…
Rotari klub Sombor je 27.juna 2017. godine u restoranu Stari fijaker, smeštenog u lepom parku pored Županije, organizovao primopredaju dužnosti predsednika kluba. Liljana Sokolova, predsednica rotarijanske 2016/17 godine, predala je predsedničku dužnost, koju je obavljala sa velikim ponosom i zadovoljstvom, izabranom predsedniku za 2017/18 godine, Darku Sadžaku. Svečanosti su prisustvovali bračni partneri članova kluba i prijtelji Rotarija.
Rotari klub Sombor je 13. maja 2017. godine organizovao Prvi Rotari Privredni sastanak u Somboru, u Svečanoj sali zgrade Županije. Uz podršku somborske gradske uprave, sastanak je ispunio očekivanja i inicijativu sa posete gradskoj upravi Rijeke i Rotari klubu Rijeka od pre godinu dana. Sastanku su prisustvovali Rotarijanci iz 5 susednihi država i 5 Rotari Distrikta ( Hrvatska,…