Rotari klub Sombor je 12. decembra 2015. godine održao svoju Polugodišnju skupštinu u Gradskoj kući sa početkom u 20 časova. Predsednik kluba Ištvan Koso je nakon izveštaja o radu od 01.jula do 12. decembra, izneo finansijsko stanje kluba i podsetio na neizmirene obaveze pojedinih članova. Na skupštini je Liljana Sokolova, dolazeća predsednica za rotarijansku 2016/17 godinu, nakon informativnog…
Danas su Rotari klub Sombor i Kraljevsko istorijsko društvo svečano završili zajednički projekat i poklonili porodilištu opšte bolnice u Somboru porodiljski krevet. BORCAD AVE PP4-AB30 je porodiljski krevet najnovije generacije, koji će omogućiti novi nivo udobnosti i sigurnosti porođaja. Njegova tržišna vrednost je oko 24.000 evra. Poklon je od Branka Vučkovića, predsednika Rotari kluba Sombor i Dobrinke Golubović,…
Članica Rotari kluba Sombor, Viktorina Kerhani, predala je poklon RC Dubai. Viktorina je fotografiju odnela u RC Dubai kao poklon RC Sombor. Autor fotografije je Branko Milešević.
10. novembra 2015. godine održan je zajednički sastanak uo RC Baje iz Mađarske i RC Sombor. Sastanak je održan u čardi “Pikec” na obali Dunava, koji se nalazi na pola puta između Baje i Sombora. Imajući u vidu višegodišnje druženje i saradnju, sa zadovoljstvom je prihvaćena ideja da se pokrene inicijativa o bratimljenju klubova. Dogovoreno je da se…