Viktorina Kerhani i Sonja Romić-Švec su danas u Sigurnoj kući u Somboru bile sa "Volonterima za inkluziju". Kamp deset volontera iz Nemačke, Španije, Portugala, Japana i Srbije će zajedno provesti dve nedelje, okrečiti, oslikati ogradu i urediti dvorište Sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja. Tamara Savović, voditeljica Sigurne kuće, pozdravila je Palimira Tota, podsekretara pokrajinskog Sekretarijata za socijalnu…
Rotari klub Sombor je 27.juna 2017. godine u restoranu Stari fijaker, smeštenog u lepom parku pored Županije, organizovao primopredaju dužnosti predsednika kluba. Liljana Sokolova, predsednica rotarijanske 2016/17 godine, predala je predsedničku dužnost, koju je obavljala sa velikim ponosom i zadovoljstvom, izabranom predsedniku za 2017/18 godine, Darku Sadžaku. Svečanosti su prisustvovali bračni partneri članova kluba i prijtelji Rotarija.
Rotari klub Sombor je 13. maja 2017. godine organizovao Prvi Rotari Privredni sastanak u Somboru, u Svečanoj sali zgrade Županije. Uz podršku somborske gradske uprave, sastanak je ispunio očekivanja i inicijativu sa posete gradskoj upravi Rijeke i Rotari klubu Rijeka od pre godinu dana. Sastanku su prisustvovali Rotarijanci iz 5 susednihi država i 5 Rotari Distrikta ( Hrvatska,…
Rotari klub Sombor je u ponedeljak, 27.februara 2017. bio u prijateljskoj poseti Rotari klubu Osijek, sa kojim gaji dobrosusedske odnose godinama unazad. Klubovi se posećuju prilikom većih tradicionalnih akcija organizovane sa obe strane. Povod za ovu posetu je bio poziv za Prvi privredni sastanak koji RK Sombor organizuje 13. maja ove godine za prijateljske Rotari klubove Celje, Rijeka,…