Danas su Rotari klub Sombor i Kraljevsko istorijsko društvo svečano završili zajednički projekat i poklonili porodilištu opšte bolnice u Somboru porodiljski krevet. BORCAD AVE PP4-AB30 je porodiljski krevet najnovije generacije, koji će omogućiti novi nivo udobnosti i sigurnosti porođaja. Njegova tržišna vrednost je oko 24.000 evra. Poklon je od Branka Vučkovića, predsednika Rotari kluba Sombor i Dobrinke Golubović,…
Članica Rotari kluba Sombor, Viktorina Kerhani, predala je poklon RC Dubai. Viktorina je fotografiju odnela u RC Dubai kao poklon RC Sombor. Autor fotografije je Branko Milešević.
10. novembra 2015. godine održan je zajednički sastanak uo RC Baje iz Mađarske i RC Sombor. Sastanak je održan u čardi “Pikec” na obali Dunava, koji se nalazi na pola puta između Baje i Sombora. Imajući u vidu višegodišnje druženje i saradnju, sa zadovoljstvom je prihvaćena ideja da se pokrene inicijativa o bratimljenju klubova. Dogovoreno je da se…
Rotari klub Sombor je 27. oktobra 2015. organizovao medjuklubski sastanak sa susednim prijateljskim klubovima RK Kula i RK Palić. Na sastanku su Rotarijanci imali priliku da čuju predavanje sestre Viktorine Kerhani o Rotari klubovima Deira i Dubai. Iz nadahnutog i bogato informativnog predavanja naše sestre mogli smo da se upoznamo sa istorijatom Rotarija u Arapskim Emiratima, da se…