Na poziv Rotari Kluba Sombor, 24.aprila 2014. godine gostovala je kao predavač Dr. Sci Željana Prijić. Naziv predavanja: GENETSKI MODIFIKOVANE BILJKE-UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE LJUDI. Nakon predavanja koje je obuhvatilo uticaj glifosata na životnu sredinu-na zagadjenje zemjišta, vazduha i vode (Vojvodina - visok nivo podzemnih voda), dobijanje ,,super,, korova, o tome kako nastaju GMO, koje su…
11 februar 2014

Konferencija zone 20B

U Sofiji, Bugarska, u hotelu Moskva, od 14 do 16 februara 2014. održana je konferencija Rotary Internationala Zone 20 B koja obuhvata zemlje od Ujedinjenih Emirata, preko Pakistana, Sudana, Turske, Balkanskih zemalja , Austrije do Nemačke. Domaćin konferencije je bio Distrikt 2482- Bugarska, a organizator svi Rotari klubovi (9) Sofije. Konferenciji su prisustvovali direktor Zone 20B, gdin Gideon…
Rotari klub Sombor, sa velikim ponosom i zadovoljstvom je, 27. oktobra 2013. godine, realizovao DESETU akciju PORIBLJAVANJA Velikog Backog kanala, na Kanalskoj obali u Bezdanu. Poribljavanje je izvršeno sa ribom iz domace proizvodnje. Jednogodišnja mlađ je proizvedena na Bezdanskom ribnjaku, u strogo kontrolisanim uslovima. Licinke iz kojih je proizvedena mlađ za poribljavanje, izmreštene su i nasađene u maju…
20 oktobar 2013

Internacionalni Hor

Kulturni centar Laza Kostić, Rotary club i Narodno pozorište Sombor, 20.10-og 2013.godine organizuju dobrotvorni korcert, radi prikupljanja sredstava koja će biti opredeljena u svrhu Kupovine metodičko-didaktičkih sredstava namenjenih edukativnom procesu u inkluzivnoj nastavi (OŠ. I.L.Ribar) Tom prilikom je nastupio The Internacional Belgrade Singers, hor koji je osnovan 2012 –g. Članovi hora dolaze iz različitih ambasada međunarodne zajednice u…