sreda, 26 novembar 2014 17:40

Poribljavanje Velikog bačkog kanala

Rotari Klub Sombor je i ove 2014. godine, tradicionalno obogatio riblji fond Velikog Bačkog kanala. Preko 2 tone riblje mlađi je upušteno u vodu na Knalaskoj obali u Bezdanu i vodama Šebešfoka. U dogovoru sa Vojvodina vodama, poribljavanje smo ove godine završili u decembru, u vodama kanala DTD kod tromeđe u Somboru.

Zahvaljujemo se bratu Fratrić Josipu, Vojvodina vodama kao i našim prijateljima na podršci za očuvanje tradicije poribljavanja.

Ovogodišnje poplave u Srbiji su nažalost, preusmerile sredstva R Distrikta 2483 za distrikt grantove koijima smo se nadali za realizacijui projekta Pista za pecanje za osobe sa posebnim potrebama u Somboru. Rotari Klub Sombor ne odustaje od ovog projekta i namere da poribljavanje promoviše u veliki Global grant koji treba da rezultuje značajnim privrednim rešenjem.