subota, 14 mart 2015 13:59

RC Subotica, Global Grant

Na završnici Global grant projekta pod nazivom "Briga za decu", 14.marta2015. u 11:00 sati je obavljena svečana primopredaja dijagnostičke i druge medicinske opreme (Kolor Dopler ultrazvuk sa pripadajućim sondama za dijagnostiku kod dece i adolescenata, ECG monitor, Spirometer , Monitor životnih funkcija pacijenata) u vrednosti od oko 50.000 EUR Opštoj bolnici, Dečjem odeljenu u Subotici. Opremu je donirao Rotary klub Subotica u saradnji sa RC Ravena i RC Fajenca iz Italije i brojnim Rotary klubovima u zemlji i Rotary fondacijom.

Pošto je projekat realizovan u saradnji sa velikim brojem donatora iz zemlje i inostranstva, najzaslužnijim akterima u projektu su dodeljena posebna priznanja Rotarija „Paul Harris Fellow“.

Svečanost se završila ručkom u Hotelu Glorija u Subotici. Ispred RC Sombor na primopredaji i ručku bili su prisutno Ištvan Koso, Veljko Suzić i Liljana Sokolova.