petak, 26 avgust 2016 06:52

Poseta predsednika Lions zone za Srbiju

Rotari klub Sombor je na redovnom sastanku 23.avgusta 2016 godine imao priliku da ugosti dugogodišnjeg i past predsednika Lions zone za Srbiju, Ranka Antonića i njegovu suprugu Draganu Antonić.

Članovi kluba su čuli predavanje o najvećoj humanitarnoj organizaciji Lions Club International. Gdin Antonić je osnivač muškog kluba Neoplanta u Novom Sadu, 2008.godine.

Nakon ležernog, prijateljski notiranog izlaganja, razvio se noformalan razgovor i izrazila želja za saradnju dvaju kluba. Zastavicu RK Sombor Lions klubu Neoplanta, je predala predsednica kluba Liljana Sokolova.