O Rotari klubu Sombor

Ideju rotarijanstva doneo je u Sombor 30-tih godina ovog veka dr Milenko Petrović.

 

Osnivačka skupština Rotari Kluba u Somboru održana je 19.04.1937, u prostorijama "Lojda", godine uz prisustvo 17 članova, koji su, pored obaveznih dokumenata, svojeručno potpisali do danas sačuvane izjave o prihvatanju članstva i pridržavanju usvojenih pravila. Do osnivanja bi svakako došlo bar šest do sedam godina ranije, da nije bilo otpora grupe javnih i kulturnih radnika, kao i jednog broja gradskih službenika predvođenih tadašnjim gradonačelnikom, kome je jasno stavljeno do znanja da istaknute političke ličnosti iz uprave grada ne mogu biti osnivači Kluba. Utemeljivači Rotari pokreta u Somboru su: Alman Eugen, trgovina ulja i benzina, Anđal Nandor, ovlašćeni građevinski preduzimač, Balog ing Julije, inženjerski poslovi, Balašević dr Pavle, advokat, stečajno pravo, Gerner Jovan, trgovina građevinskog materijala i drveta, Grgurov dr Kosta, zubni lekar, Kristiforović Ivan, suvlasnik firme "Kristiforović i Komp.", Lepedat Miloš, direktor Somborske štedionice d.d, Miler dr Julije, advokat, sekretar Trgovačkog udruženja, Pavlović Milorad, profesor Državne muške učiteljske škole, Petrović dr Milenko, upravnik Državne bolnice, Polaček Živko, trgovina manufakturne i tekstilne robe, Popović Isa, školski nadzornik osnovne nastave, Racić Đorđe, suvlasnik veletrgovine kolonijalne robe "Racić i Abraham", Radojević Nikola, trgovina kratke i pomodne robe, Vujić Samko, vlasnik apoteke, i Cviršic Karlo, vlasnik električarskog preduzeća.

 

Nakon upoznavanja sa načelima i pravilima rotarijanstva Klub je izabrao privremenu upravu: dr Milenko Petrović, upravnik Državne bolnice, predsednik, dr Kosta Grgurov, dentist, potpredsednik, te tajnik Julije Miler, sekretar "Lojda" i blagajnik Ivan Kristiforović. Odlučeno je da se do daljeg sastanci održavaju svakog utorka od 20 sati u gostionici "Solun" Spasoja Đorđevića.

 

U velikoj sali hotela "Sloboda" je 29. maja 1937. održana proslava osnivanja Kluba, uz prisustvo dr Vladimira Belajčića, guvernera 77 Rotari distrikta (oblast Kraljevine Jugoslavije), predstavnika brojnih rotari klubova i gradskih uglednika, sve u svemu, preko 150 zvanica. Od 23.06.1937, somborski Rotari klub, nazvan "Mezimče", je ravnopravni član Međunarodne Rotari organizacije. Redovni nedeljni sastanci Kluba održavaju se u prostorijama "Lojda", a kasnije u hotelu "Sloboda". Svečana predaja povelje Međunarodne Rotari organizacije Klubu bila je 30.10.1937. godine na zajedničkoj Charter svečanosti sa Klubom iz Stare Kanjiže u svečanoj sali hotel "Slobode", uz brojne ugledne zvanice i novog guvernera Stevana Pavlovića. Do početka Drugog svetskog rata Rotari Klub u Somboru je veoma aktivan na socijalnom i humanitarnom planu, stalno šireći i negujući prijateljstvo i ideju da je služba drugima iznad ličnih interesa.

 

Predsednici su bili dr Milenko Petrović (1937-1938, 1938-1939), dr Kosta Grgurov (1939-1940) i Ivan Kristiforović (1940-1941), a sekretar Julije Miler (1937-1941).

 

Tokom Drugog svetskog rata klub je mirovao u okupiranom Somboru. Nakon rata komunistička vlast nije dozvoljavala rad Rotari organizacije do pred kraj devedesetih godina dvadesetog veka. Na inicijativu dr Aleksandra Crevara je 04.08.1998. godine su Aleksandar Crevar, Radivoj Vukčević, Josip Fratrić, Saša Mešterović i Branko Milešević, uz svesrdnu pomoć Slobodana Marinkovića (tadašnjeg predsednika Rotari kluba Novi Sad) formirali inicijativnu grupu, koja budi Rotari klub u Somboru.

 

Decembra 1998. godine Rotari klub Sombor se formalno registruje kao udruženje građana. Osnivači su: Aleksandar Crevar, Radivoj Vukčević, Josip Fratrić, Saša Mešterović, Branko Milešević, Momir Janjatović, Dragoslav Vidović, Milan Jovanović - Jofke, Veljko Suzić, Karlo Hameder i Branko Vasiljević. 

 

Rotari klub Sombor je ponovo aktivan član Međunarodne Rotari organizacije od 27.08.1999. RI je 2019. odobrio kontinuitet kluba i priznao 23.06.1937. za datum upisa RC Sombor u Međunarodnu Rotari ornaizaciju.

 

Svečano uručivanje povelje o članstvu Rotari kluba Sombor u Međunarodnom Rotariju i večera u tu čast održani su u subotu 15. aprila 2000. godine u u kristalnoj sali hotela "Sloboda" u Somboru, baš kao 63 godine ranije. Članovi na čarteru kluba su: dr Aleksandar Crevar, dipl.pravn. Radivoj Vukičević, dipl.ekon. Josip Fratrić, dr Saša Mešterović, dipl.ekon. Branko Milešević, dr Dragoslav Vidović, akad.slikar graf. Milan Jovanović Jofke, Mr arh.i urb. Momir Janjatović, dr Branko Vasiljević, dipl.ing. Veljko Suzić, dipl.ekon. Milan Dozet, dipl.ing. Rajko Simin, mr Stanislav Knežević, Aleksandar Dimitrijević, dipl.ing. Aleksandar Nikolić, dipl.pravn. Zlatko Strilić i Stevan Terbec.