Međunarodna Rotari Organizacija

Šta je Rotari?

Rotari je međunarodna humanitarna i servisna organizacija. Ljudi u Rotariju su poslovni i profesionalni lideri koji dobrovoljno posvećuju svoje vreme i resurse da pomognu drugima u svojim lokalnim zajednicama, kao i u celom svetu.

Glavni cilj Rotarija je služenje – u lokalnoj zajednici, na radnom mestu, kao i na globalnom nivou. Rotarijanci razvijaju projekte od koristi društvu koji se tiču mnogih današnjih najvažnijih pitanja, kao što su zaštita dece, siromaštvo i glad, životna sredina, nepismenost, i nasilje. Oni takođe podržavaju programe za omladinu, poboljšanje obrazovanja i međunarodne razmene za đake i studente, nastavnike i ostale stručnjake, kao i stručno usavršavanje i izgradnju karijere. Slogan Rotarija je Služenje iznad sebe (“Service Above Self”) :

Kada se 23. februara 1905. godine Pol Haris sastao sa tri prijatelja da osnuje organizaciju koja je trebalo da promoviše prijateljsko druženje među poslovnim ljudima, nije pretpostavljao da će 96 godina kasnije Međunarodna Rotari Organizacija brojati oko 1.300.000 članova okupljenih u skoro 30.000 klubova u 162 zemlje sveta. Organizacija je nazvana Rotari, jer su sastanci u početku bili naizmenično na radnim mestima članova. U Rotari klubovima okupljaju se oni koji misle da mogu pomoći nevoljnima i projekti se koncentrišu na iskorenjivanje gladi, nepismenosti, očuvanje životne sredine i pomoć najmlađima i najstarijima. Najveći projekat Rotarija je Polio Plus program, pokrenut 1985. godine, čiji je cilj iskorenjivanje dečije paralize, a predviđa se da će biti uspešno završen u prvoj deceniji 21. veka uz ukupni budžet od preko 600.000.000 dolara.

Rođendan Rotarija, 23. februar, je Svetski dan Razumevanja i Mira.

Cilj Rotarija

Cilj Rotarija je da pospeši i učvrsti ideal služenja, kao osnove svakog ozbiljnog poduhvata, i da učvrsti:

Razvijanje povezivanja kao mogućnost služenja.

Visoke etičke standarde u preduzećima i profesijama, priznavanje vrednosti svih korisnih zanimanja, i uvažavanje profesije svakog Rotarijanca kao prilike za službu društvu.

Primena ideala služenja u privatnom, poslovnom, i društvenom životu svakog Rotarijanca.

Razvoj međunarodnog razumevanja, dobre volje, i mira kroz globalno udruženje poslovnih i stručnih ljudi ujedinjenih pod idealom služenja.

Test 4 pitanja

Od najranijih dana ove organizacije, Rotarijanci su bili predani u promovisanju visokih etičkih standarda u svom poslovnom životu. Jedan od najpriznatijih i najviše pominjanih iskaza poslovne etike je Test četiri pitanja, koji je 1932. godine sastavio Rotarijanac Herbert Dž. Tejlor (koji je kasnije bio i predsednik RI) kada je bio zamoljen da preuzme kompaniju kojoj je pretio bankrot. Ovaj etički kod, sastavljen od 24 reči, koga su zaposleni trebali da se pridržavaju je postao vodič u komericijalnim, proizvodnim, marketinškim, i svim ostalim odnosima sa dobavljačima i kupcima, i kompanija je preživela zahvaljujući ovoj jednostavnoj filozofiji. Prihvaćen u Rotariju 1943, Test četiri pitanja je preveden na više od stotinu jezika i izdat u hiljadama oblika. On postavlja sledeća četiri pitanja: - Za stvar koju kažemo ili uradimo:

Da li je to ISTINA?
Da li je to PRAVEDNO za sve učesnike?
Da li to doprinosi izgradnji DOBRE VOLJE i BOLJIH PRIJATELJSTAVA?
Da li će to DONETI DOBRO svim učesnicima?