Sombor kroz istoriju

Na teritoriji koju pokriva Gradski muzej u Somboru prati se istorija ljudkih naseobina do oko 8000 godina u prošlost. Naselje sa imenom Sombor prvi put se pominje polovinom drugog veka n.e. (Sarmatija limes – P.J.Šafarik O poreklu slovena). Različiti materijalni, a od kraja 15. veka i pisani istorijski izvori svedoče o burnoj prošlosti ovog kraja. Mnogi narodi su prohujali ovim krajevima: Geti, Kelti, Sarmati, Huni, Avari, Mongoli i Turci. Za sobom su ostavili samo po neki spomenik i sećanje na osvajanja i nestanak.

O imenu grada Sombora, poreklu i vremenu nastanka bilo je dosta polemika i različitih mišljenja. Na osnovu poznavanja obicaja Turaka da ne menjaju toponime u osvojenim krajevima, smatra se da je ime Sombor slovenskog porekla, iz vremena pre turskih osvajanja.

Sloveni, nešto kasnije Mađari, te mnogo kasnije Nemci i Jevreji (18. vek) počinju da formiraju trajniju etničku sliku stanovništva ovih krajeva, koja sa daljim promenama važi i danas.

Somborci se ponose dugom tradicijom dobrih odnosa među različitim nacijama i verskim zajednicama. Za ovo imamo zahvaliti pre svega urođenom smislu ovdašnjih ljudi za toleranciju i shvatanju da su preci svih današnjih somboraca nekada odnekud došli i izgradivši svoje domove postali starosedeoci.

Građani Sombora neguju i ponose se i mnogim drugim tradicijama - Najstarija Učiteljska škola u južno-slovenskim zemljama (1778. godine), danas Učiteljski fakultet, upisuje studente iz svih krajeva zemlje ali i iz inostranstva. Ponosimo se takođe našom bogatom kulturnom tradicijom (pozorište, muzej, biblioteka, gimnazija, muzička škola, Srpska čitaonica, Mađarska čitaonica, Srpsko pevačko društvo i mnoge druge postoje i rade više od sto godina),

Mnogi znameniti somborci, prosvetitelji, zakonodavci, naučnici, književnici i pesnici, lingvisti, slikari, muzičari i sportisti, svojim delom u protekla dva veka obeležili su vreme i sredinu u kojoj su živeli.

Od 1749. godine Sombor neguje gradsku samoupravu.

Sombor je sedište Zapadno-bačkog okruga (grad Sombor i opstine Kula, Odžaci i Apatin - oko 225000 stanovnika). Istu teritoriju pokriva i Rotari klub Sombor.

Danas somborska opština (grad Sombor i petnaest okolnih mesta) broji oko 96.000 stanovnika a najbrojniji su Srbi potom Mađari, Bunjevci, Hrvati, Crnogorci, a ima i Nemaca, Jevreja i Rusina. Više od deset verskih zajednica pod jednakim uslovima deluje na ovom području. Iako ih je samo 96.000 somborci su u periodu od 1991 do 2000 godine privremeno ili trajno zbrinuli oko 30.000 izbeglica - Srba iz Hrvatske i Bosne.

U političkom životu opštine deluje veliki broj građanskih političkih partija od kojih je više predstavljeno u lokalnoj skupštini.

Blizina dve državne granice, reka Dunav, mreža kanala, sto hiljada hektara obradive zemlje i vrlo dobri prerađivački kapaciteti u prehrambenoj industriji čine okosnicu i najvažniji privredni potencijal.

Bogata lovna i ribolovna područja, dobra saobraćajna povezanost železničkim, drumskim i vodenim saobraćajnicama upućuju nas na mogućnost razvoja u raznim oblastima privrede, pa i turizma.